OULLabs mukana tulevaisuuden sairaalan ja lentoaseman palveluiden kehittämisessä

OULLabsin asiantuntijat Sari Komulainen ja Satu Väinämö ovat kehittäneet Avoimet Innovaatioalustat -käsikirjassa (Raunio et al., 2016) määriteltyjen alustaelementtien pohjalta sairaalaympäristöön sopivan yhteiskehittämisen mallin (kuva) WILLE-projektin puitteissa. OULLabsin asiantuntemusta käytetään yhteiskehittämisen toimintamallin luomiseksi myös YSI-hankkeessa, jossa toteuttajina ovat Oulun yliopisto, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, Turun yliopisto, Turku Science Park Oy ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri. Oulussa hanke järjesti YSI innovaatiokilpailun, jossa haettiin ratkaisuja tulevaisuuden sairaalapalveluihin erityisesti lasten ja naisten tulosalueelle sekä sairaala-apteekkiin. Laaja terveydenhuollon ammattilaisista koostuva asiantuntijaraati arvioi ratkaisuja sähköisen, 6AIka AIA-hankkeessa jatkokehitettävän PATIO-työkalun avulla. Parhaat sairaalan tarpeita vastaavat ratkaisut on valittu kymmenien hakemusten joukosta yhteiskehitettäväksi yhdessä ammattilaisten ja asiakkaiden kanssa. PATIO-palvelua tullaan hyödyntämään yhteiskehittämisen jatkovaiheissa sekä Turussa että Oulussa. YSI-hankkeen toimintamallia esitellään kuun vaihteessa Turussa SHIFT-tapahtumassa. Tervetuloa kuuntelemaan!

Yhteiskehittämisen käytäntöjä tuodaan myös lentoaseman palveluiden kehittämiseen: kesäkuussa järjestettävään Finavia IdeaSprinttiin haetaan yritysten ratkaisuja tulevaisuuden lentoasemalle. IdeaSprintistä valikoituneita parhaita ratkaisuja tullaan viemään eteenpäin yhdessä eri sidosryhmien kanssa OULLabsin yhteiskehittämisen mallin mukaisesti. Voittajaratkaisuja mahdollisesti pilotoidaan Oulun lentoasemalla. IdeaSprintin järjestämisestä Finavialle vastaavat BusinessOulu, OULLabs ja 6Aika Avoimet Innovaatioalustat -hanke.

6Aika-hankkeen aikana kaikilla kuutoskaupungeilla on mahdollisuus maksutta kokeilla PATIO-palvelun soveltuvuutta esimerkiksi kuntalaisten osallistamiseen tuotteiden tai palveluiden kehittämisen yhteydessä. Yrityksille tarjoamme käyttäjälähtöisen kehittämisen palveluita mm. Tekesin Innovaatiosetelillä.

Lisätietoa: contact@oullabs.fi