Mikä on OULLabs?

Oulu Urban Living Labs – OULLabs

OULLabs on yrityksille ja organisaatioille rakennettu verkosto, jonka avulla voit kehittää tuotteitasi ja palvelujasi aina oikeassa ympäristössä ja autenttisilla käyttäjillä. OULLabs on Living Lab –toimintaa parhaimmillaan: helposti lähestyttävä toimija, jonka kautta pääset tutustumaan kohdekäyttäjäsi näkemyksiin milloin tahansa se tuntuu tarpeelliselta. Kauttamme pääset kurkistamaan asiakaskuntasi toiveisiin: käyttäjäkeskeinen suunnittelu toteutuu OULLabsin avulla.

OULLabs-verkosto yhdistää yritykset ja organisaatiot, palveluntarjoajat, -kehittäjät sekä palvelun käyttäjät innovoimaan ja kehittämään tuotteita ja palveluja yhdessä. Tämä on avain menestyvälle ja kasvavalle liiketoiminnalle ja siten myös hyvinvoivalle yhteisölle.

OULLabs tarjoaa helpon ja kustannustehokkaan tavan päästä lähelle oman tuotteen tai palvelun käyttäjää. OULLabs on syntynyt tarpeeseen: oikein suunnattu tuotekehitys on kasvuhakuisen liiketoiminnan menestyksen yksi tärkeimmistä edellytyksistä.  Yritysten lisäksi OULLabsia voivat hyödyntää Oulun seudun ihmiset, tutkimuslaitokset, Oulun kaupunki, sekä kansallinen ja kansainvälinen TKI-yhteisö.

OULLabsin partnereita ovat mm. Oulun kaupunkiOulun yliopistoOulun seudun ammattikorkeakoulu ja VTT.

 

 

Rahoittajien_logot