OULLabsin palvelut

Käyttäjät

kayttajarekry

Kohderyhmäsi mukaiset käyttäjät tuotteesi tai palvelusi ideointiin, kehittämiseen ja testaukseen.

Lue lisää…

Testiympäristöt

testiymparistot

Testiympäristöt todenmukaisen käyttökokemuksen keräämiseen käyttäjiltä.

Lue lisää…

Asiantuntijapalvelut

asiantuntijapalvelut

Asiantuntijamme hoitavat käyttäjäkokemuksen keräämisen puolestasi ammattitaidolla.

Lue lisää…

Palvelupaketit

palvelupaketit

Tutustu kokoamiimme esimerkkipalvelupaketteihin.

Lue lisää…

PATIO-foorumi käyttäjien rekrytointiin ja käyttäjäkokemuksen keräämiseen verkossa

Käyttäjärekrytointi

Tarjoamme kohderyhmäsi mukaiset käyttäjät ja PATIO-verkkotyökalun käyttäjäkokemusten keräämiseen vaivattomasti verkossa. Käyttäjät voidaan kutsua myös paikan päällä tapahtuvaan testaukseen ja arviointiin. PATIO-foorumilla saat käyttäjien näkemykset nopeasti ja helposti palveluihin, tuotteisiin ja ideoihin kehityksen eri vaiheissa.

 

Esimerkki palvelusta: 10 käyttäjää sis. PATIO-foorumin käytön 2 viikon ajan.
Hankimme puolestasi käyttäjät PATIO-foorumilla toteutettavaan verkkokeskusteluun ja/tai paikan päällä tapahtuvaan testaukseen. Lisäpalveluna tarjoamme asiantuntijoita ohjaamaan keskustelua. Vuokraamme myös testitiloja. www.patiolla.fi

 

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä.

Palaa ylös

Testiympäristöt todenmukaisen käyttökokemuksen keräämiseen

OULLabsin monipuoliset testiympäristöt mahdollistavat käyttäjän ottamisen mukaan uudella tavalla tuotteesi tai palvelusi kehitystyöhön. Käyttäjät arvioivat tai testaavat tuotetta tai palvelua yhdessä tai useammassa testiympäristössä.

Esimerkki palvelusta: 10 käyttäjää ja sopiva testiympäristö
Hankimme puolestasi käyttäjät ja sopivat testiympäristöt käyttöösi. Lisäpalveluna tarjoamme asiantuntijoita esimerkiksi havainnointiin, haastatteluihin tai tulosten analysointiin.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä.

Oulun_kaupunginkirjasto

Kirjasto avaa ovensa uusille innovaatioille

Kokeilupiste on matalan kynnyksen esittelytila, jossa asiakkaat ja uudet innovaatiot kohtaavat. Oulun pääkirjastossa asioi päivittäin noin tuhat eri-ikäistä asiakasta. Kokeilupiste antaa mahdollisuuden saada käyttäjäkokemuksia ja kehittää tuotteita ja palveluita yhdessä asiakkaiden kanssa. Se tarjoaa näkyvyyttä ja tunnettavuuden kasvua yrityksille ja muille toimijoille.

cave-v2

3D-virtuaalilaboratoriot

3D-virtuaalilaboratorioissa voidaan visualisoida rakennuksia, rakennettuja alueita ja ympäristöjä, koneita ja laitteita isoille joukoille yhtäaikaisesti. Kuvapinnalle luodaan ympäristö, jossa kohderyhmäsi käyttäjät voivat tehdä todentuntuisia havaintoja. Katselmoitavat mallit ovat samankokoisia kuin todellisessa ympäristössä, mikä helpottaa konkreettista ymmärtämistä ja yksityiskohtien havainnoimista. Mahdolliset ongelmakohdat voidaan siis korjata suunnitteluvaiheessa sen sijaan, että niitä korjattaisiin kalliisti vasta vuosien käytön jälkeen.

3D-virtuaalilaboratoriot sijaitsevat Oulun yliopistolla CIE:n tiloissa sekä Oulun seudun ammattikorkeakoululla.

TTKaakkuri-v2

TTKaakkuri

Aidossa terveydenhuollon ympäristössä testaaminen antaa tuotekehittäjälle hyvät eväät päätyä ratkaisuun, joka palvelee käyttäjää parhaiten. OULLabsin kautta pääset kätevästi hakemaan käyttäjänäkemyksiä niin terveydenhuollon ammattilaisilta kuin terveyspalveluiden käyttäjiltäkin.

LEAF_LAB-havainnekuva1-1-small

LeaForum

LeaForum on uudenlainen tutkimusinfrastruktuuri ja -yhteisö, joka tarjoaa mahdollisuuden tuotekehitystyöhön ja monitieteiseen vuorovaikutustutkimukseen sekä yhteiset laiteresurssit observointiin ja aineistojen tallentamiseen.

LeaF-tutkimustilassa voit hyödyntää muun muassa palvelumuotoiluun ja käyttäjälähtöiseen suunnitteluun tarkoitettuja laitteistoja. Myös edistynyt esitystekniikka ja kehittynyt tallennuslaitteisto ovat käytettävissäsi. Tilat ovat viihtyisät ja muunneltavat aina kokoa ja kalustusta myöten.

cnl-labra-v2

CNL Konvergenssilaboratorio

Konvergenssilaboratorio mahdollistaa palvelujen ja sovellusten mediakokemuksen mittaamisen ja arvioinnin erilaisissa verkkoympäristöissä. Tuloksena saadaan mittaustietoa sekä reunaehdot (millaisten laajakaistayhteyksien yli palvelun median katselu ja palvelun käyttö on vielä sujuvaa). Laboratiossa on useita tutkimuksen tuottamia työkaluja, kuten Qosmet – verkkolaadun mittari sekä erilaisia yrityksiltä hankittuja laitteita.

Asiantuntijapalvelut käyttäjälähtöisen kehittämisen tueksi

asiantuntijapalvelut-iso

OULLabs tarjoaa yrityksille ja organisaatioille käyttäjälähtöisen kehittämisen asiantuntijapalveluita (esimerkiksi palvelumuotoilu ja käyttäjätutkimus), jotka auttavat tekemään tuotteista ja palveluista paremmin käyttäjän tarpeita vastaavia.

Esimerkki palvelusta: 12 käyttäjää ja käytettävyysasiantuntija
Hankimme puolestasi käyttäjät ja sopivan asiantuntijan verkostostamme suunnittelemaan ja toteuttamaan käytettävyystestin sekä analysoimaan tulokset.

Esimerkki 2: Täyden palvelun paketti käyttäjien osallistamiseen eri menetelmin
Hankimme puolestasi sopivat käyttäjät, tarvittavat testiympäristöt ja asiantuntijaryhmän hoitamaan tuotteesi tai palvelusi käyttäjälähtöisen kehittämisprojektin alusta loppuun asti.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä.

Palaa ylös

Palvelupaketit – Kaikki palvelut yhdestä paikasta

Olisiko tuotteesi tai palvelusi myyminen helpompaa, jos sen suunnittelussa on otettu huomioon käyttäjän näkökulmat ja kokemukset. Tutustu oheisiin palvelupakettiesimerkkeihimme. Halutessasi räätälöimme tarpeisiisi sopivan palvelukokonaisuuden.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä.

Käyttäjärekrytointi tuotteen tai palvelun testaukseen

Tarjoamme kohderyhmäsi mukaiset käyttäjät ja työkalut käyttäjäkokemusten keräämiseen verkossa PATIO-foorumilla tai paikan päällä.

Hankimme puolestasi käyttäjät PATIO-foorumilla toteutettavaan verkkokeskusteluun ja/tai paikan päällä tapahtuvaan testaukseen. Lisäpalveluna tarjoamme asiantuntijoita ohjaamaan keskustelua. Vuokraamme myös testitiloja.

 

sf_calories

Käyttäjiä rekrytoitiin testaamaan ja arvioimaan Sensorfitin Calories In-Out mobiilisovellusta.

Testiympäristöt ja käyttäjät

Tarjoamme käyttöösi monipuoliset testiympäristömme, jotka mahdollistavat kohderyhmäsi käyttäjän ottamisen mukaan uudella tavalla tuotteesi tai palvelusi kehitystyöhön.

 

Oulu logo

Oululaisia osallistettiin Hiukkavaaran kehittämiseen useissa testiympäristöissä.

Täyden palvelun paketti käyttäjien osallistamiseen eri menetelmin

Ole edelläkävijä ja kehitä tuotettasi tai palveluasi uusilla tavoilla yhdessä käyttäjien kanssa. Kehittäminen voi olla kertaluontoista tai se voi tapahtua toistuvana arviointina suunnittelun eri vaiheissa.

Hankimme puolestasi käyttäjät PATIO-foorumilla toteutettavaan verkkokeskusteluun ja/tai paikan päällä tapahtuvaan testaukseen tarkoituksenmukaisessa testiympäristössä.

Asiantuntijaryhmä hoitaa testausprojektin läpiviennin ammattitaidolla. Havaintojen ja palautteen perusteella koostamme raportin.

EPPI ouka logot

OULLabsin asiantuntijaryhmä osallisti kuntalaiset ja työntekijät etäpalvelujen kehittämiseen.