Kuntalaiset mukana kaupunkisuunnittelussa

Hiukkavaara-kysely UBI-näytöllä
Suunnitelmien esittely 3D CAVE:ssa
3D-suunnittelusovellus

Kuntalaiset ovat osallistuneet Oulun kaupunginosan Hiukkavaaran kehittämiseen ainutlaatuisella tavalla jo useiden vuosien ajan. Hiukkavaarasta ollaan tekemässä kestävän kaupunkisuunnittelun mallialuetta, jonka suunnittelun eri vaiheissa kerätään kuntalaisilta palautetta ja kehitysideoita. Tavoitteena on tavanomaista laadukkaampi suunnittelu ja maailmanlaajuisesti uutuusarvoa sisältävä toteutus, joilla Oulua ja Suomea tehdään tunnetuksi. Ensimmäiset Hiukkavaara-aiheiset kyselyt toteutettiin vuonna 2013 PATIO-keskustelufoorumilla, ZEF-kyselytyökalulla ja UBI-näytöillä. Kyselyihin osallistui yhteensä yli 200 kuntalaista, jotka kertoivat mielipiteensä siitä, millainen on viihtyisä ja toimiva kaupunkiympäristö erityisesti talvisaikaan.

PATIO-verkkofoorumin käyttäjistä valittu testiryhmä tutustui myös Hiukkavaaran mallinnettuun kaavoitukseen ainutlaatuisessa tilaisuudessa Oulun ammattikorkeakoulun 3D-virtuaalilaboratorio CAVE:ssa. Oulun kaupungin kaavoitusarkkitehti Jere Klami näkee eri kanavissa toteutetut kyselyt ja 3D-virtuaalilaboratorio CAVE:n erinomaisina foorumeina osallistaa kuntalaisia kehitystyöhön. Ainutlaatuiseksi projektin hänen mukaansa teki se, että etenkin nuoria kuntalaisia saatiin mukaan uuden alueen suunnitteluun. Eri menetelmillä toteutetut kyselyt mahdollistivat myös tulosten luotettavan vertailun. Kerätyt mielipiteet tukevat olemassa olevia suunnitelmia ja uusiakin ideoita löytyi jatkokehitettäväksi. ”Kuntalaisten mielipiteillä on painoarvoa Hiukkavaaran kokonaisuutta suunniteltaessa”, sanoo Hiukkavaaran kehittämishankkeen koordinaattori Ari Saine. Saine näkee pilotoitujen osallistamismenetelmien käytön erittäin hyödylliseksi kaupunkisuunnittelun kannalta ja haluaakin, että vastaava prosessi toistetaan  suunnittelun eri vaiheissa. Uusimpana osallistamismenetelmänä on käytetty kaupunkisuunnittelun 3D-peliä, jossa kuntalaiset pääsevät suunnittelemaan itse vanhan Hiukkavaaran mieleisekseen. 3D-kaupunkisuunnittelupeliä testattiin PATIO-palvelussa syksyllä 2016. OULLabsin käyttäjätutkija ja PATIO-käyttäjiä osallistui myös työpajaan, jossa suunnitelmia vietiin eteenpäin.

 

”Yhteistyö OULLabsin kanssa Hiukkavaaran suunnittelussa oli onnistunut” apulaiskaupunginjohtaja Matti Matinheikki, Oulun kaupunki

”PATIO ja 3D-virtuaalilaboratorio CAVE ovat erinomaisia foorumeja osallistaa kuntalaisia kehitystyöhön” kaavoitusarkkitehti Jere Klami, Oulun kaupunki