Etäpalvelujen kehittäminen

Oulun kaupungin ja lähikuntien etäpalvelujen toimivuutta yhteispalvelupisteissä tutkittiin palvelumuotoilun, käyttäjäkokemustutkimuksen, haastattelujen sekä kyselyjen avulla. Yhteispalvelupisteiden tutustumiskäynnit ja palveluneuvojien haastattelut tehtiin kuudella paikkakunnalla (Ii, Yli-Ii, Kiiminki, Ylikiiminki, Muhos ja Utajärvi) ja käyttäjätestit toteutettiin neljällä paikkakunnalla (Ii, Yli-Ii, Kiiminki ja Ylikiiminki). Kyselyt sekä verkkokeskustelut kuntalaisille ja ammattilaisille toteutettiin PATIO-foorumilla ja UBI-näytöillä. Kehittämisprojektiin osallistui yhteensä yli 180 kuntalaista, 4 kuntaa ja 7 viranomaistahoa. Kuntalaisten ja palveluntarjoajien näkemykset antoivat suunnittelun kannalta arvokasta tietoa etäpalvelujen toimintamallin kehittämistä varten.

 

”Yhteistyö OULLabsin kanssa mahdollisti etäpalveluiden asiakaslähtöisen kehittämisen yhdessä palvelupisteiden ja palveluntarjoajien kanssa” EPPI-Pohjois-Pohjanmaan etäpalveluhankkeen projektipäällikkö Ville Kauppi

 

Tuotetestaus julkisessa hankinnassa

Oulun kaupunki kokeili syksyllä 2013  uudentyyppistä innovatiivista menettelyä julkisissa hankinnoissa. Oulun kaupungin kotihoidon tarpeisiin soveltuvan uuden mobiiliovenavausjärjestelmän hankinta toteutettiin osittain OULLabsin MAINIO-hankkeen asiantuntijapalveluna toteuttaman tuotetestauksen ja sen perusteella muodostetun pisteytyksen perusteella.

Kotihoidon työntekijät ja käytettävyysammattilaiset testasivat tuotteita aidossa käyttöympäristössä

Oulun kaupungin kotihoidon ammattilaiset toimivat mobiiliovenavausjärjestelmien testaajina ja osallistuivat kyselyyn PATIO-foorumilla. Toimittajaksi valittiin tuotetestauksen muodostamien laatupisteiden (40%) ja muiden kriteerien perusteella eniten pisteitä saanut yritys. Tarjouskilpailussa mukana olleiden yritysten ja ammattilaisten mielestä uusi hankintamenettely oli hyödyllinen ja hyvä tapa toimia. Yritykset saivat palautetta tuotteensa kehittämiseksi ja tuotetestauksessa mukana olleet ammattilaiset pääsivät aidosti vaikuttamaan päivittäistä työtänsä helpottavan tuotteen hankintaan.

 

”Vaikka emme voittaisi tarjouskilpailua, saamme käyttäjäkokemuksen palvelustamme”
tarjouskilpailussa mukana ollut yritys

”Tätä menettelyä tullaan käyttämään jatkossakin”
Oulun kaupungin konsernipalvelujen strategisen hankintatoimen vs. kehittämispäällikkö Anna-Maria Levy

 ”Useat kaupungit ovat olleet kiinnostuneita kokeilemaan vastaavaa menettelyä omissa hankinnoissaan”
projektipäällikkö Arto Seppänen