Tulevaisuuden sairaalapalvelujen yhteiskehittäminen käynnistyi

YSI Innovaatiokilpailun voittajaratkaisujen yhteiskehittäminen on alkanut. Yliopistosairaalat innovaatioalustana (YSI) -hankkeen yhteiskehittämisen aloitustilaisuus ja liiketoiminnallinen työpaja sekä ensimmäinen OYS:n ammattilaisten palautetyöpaja toteutettiin 11. ja 19.5. OYS TestLabissa. Työpajoista ja yhteiskehittämisen toimintamallin kehittämisestä saatu palaute on ollut positiivista. Sekä yritykset että OYS:n ammattilaiset kokivat tilaisuudet hyödyllisinä ja innostavina:

”Mahtava oli saada osallistua tällaiseen. Upeaa tavata erilaisia yrityksiä ja olla apuna kehittämässä tuotteita.”

”Sai käyttää omaa asiantuntemusta.”

”Innostava päivä.”

YSI-hankkeen ensimmäinen valtakunnallinen työpaja toteutetaan Turussa osana The Shift -tapahtumaa 1. kesäkuuta. Tilaisuudessa Oulun ja Turun YSI-toimijat esittelevät osahankkeidensa tuloksia sekä kokoavat kehittämisajatuksia tilaisuuteen kutsutuilta sairaanhoitopiirien ja yritysten edustajilta.

Oulussa yhteiskehittäminen saa jatkoa, kun sairaalan ammattilaiset ja asiakkaat sekä terveysalan opiskelijat antavat palautetta kehitettävistä ratkaisuista sähköisessä PATIO-palvelussa viikolla 24. Kesäkuukausien jälkeen yhteiskehittäminen jatkuu edelleen OYS TestLabissa


Otso Koskela YSI Innovaatiokilpailun yhdestä voittajayrityksestä, Coach4Pro Oy:stä, esittelemässä ratkaisuaan ammattilaisille sekä muille yrityksille.

YSI Yliopistosairaalat innovaatioalustana -hankeen tarkoituksena on kehittää toimintamalli, jonka avulla sairaalasyntyisistä innovaatioista saadaan kehitettyä uutta liiketoimintaa. Turussa keskitytään toiminnasta kumpuaavaan reaktiiviseen innovaatioiden löytämiseen. Valikoiduissa toimintayksiköissä kartoitetut innovaatiot tuodaan toimialasta kiinnostuneiden yritysten käyttöön. Oulussa keskitytään proaktiiviseen innovaatioiden yhteiskehittämiseen, jossa eri sidosryhmiä, kuten yritysten tuote- ja palvelukehittäjiä, potilaita ja sairaalan henkilökuntaa, osallistetaan uudenlaisten tuotteiden, palvelujen ja toimintamallien kehittämiseen. Yhteiskehittäminen on työskentelytapa, jossa yritys ja asiakas luovat yhdessä arvoa toisilleen tuotteen tai palvelun kehitysvaiheiden aikana.

Hanke toteutetaan Turku Science Park Oy:n koordinoimana. Muita kumppaneita ovat Turun yliopisto ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri sekä Oulun yliopisto ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri.

YSI-hanke jatkuu vuoden 2017 loppuun saakka ja on osa Suomen kuuden suurimman eli ns. kuutoskaupunkien 6Aika-ohjelmaa. Rahoituksesta vastaavat Euroopan Aluekehitysrahasto (EAKR) ja Uudenmaan liitto rahoittajaorganisaationa sekä Oulussa lisäksi PPSHP ja Oulun kaupunki.