Yritykset ja sairaalan ammattilaiset kehittivät yhdessä uusia ratkaisuja sairaalan tarpeisiin

Vuodenvaihteessa päättyvän Yliopistosairaalat innovaatioalustana (YSI) -hankkeen tuloksia esiteltiin Yhteistyöllä tulevaisuuden sairaalapalveluita -seminaarissa 22.11 OYS:ssa. YSI-hankkeen toimijat Oulun ja Turun yliopistolliset sairaalat ja yliopistot ovat luoneet ja koestaneet täysin uudenlaisen toimintatavan, jonka avulla sairaalan tarpeita vastaavista innovaatioista saadaan yhteiskehittämällä luotua uutta liiketoimintaa. Janne Lahtiranta Turku Science Parkista esitteli Turun hanketoteutuksessa saavutettuja tuloksia. Lahtirannan mukaan Turussa kehitetty malli kehittämistarpeiden kartoitukseen sairaaloista on ollut toimiva ja tulokset merkittäviä. Oulun YSI-hankkeen PPSHP:n projektipäällikkö Pauliina Hyrkäs kertoi, että hanke on onnistunut erittäin hyvin. ”Olemme kehittäneet ja testanneet YSI-hankkeessa mallia, jonka avulla yritykset sekä sairaalan asiantuntijat ja asiakkaat tuodaan yhteen kehittämään tulevaisuuden sairaalapalveluita”.  Hankkeessa on syntynyt kuusi uutta sovellusta ratkaisemaan erikoissairaanhoidon tarpeita.  Sairaalan ammattilaiset ovat saaneet olla mukana ratkaisujen kehittämisessä erilaisissa tilaisuuksissa, mitä he pitävät ainutlaatuisena mahdollisuutena. ”On mahtavaa saada olla mukana vaikuttamassa uusien innovaatioiden eteenpäin viemisessä”, sanoo kehittämisessä mukana ollut OYS:n asiantuntija.

Innovaatiokilpailun kautta mukaan aiemmin tänä vuonna valikoituneet yritykset pääsivät esittelemään hankkeessa kehittämänsä ratkaisun ensiksi sairaalan johdosta ja keskeisistä ammattilaisista koostuvalle arviointiraadille ja seminaarissa laajemmalle yleisölle. Kaikki viisi yritystä ovat kokeneet ratkaisunsa kehittämisen yhteistyössä ammattilaisten ja muiden sidosryhmien kanssa hyödylliseksi. YSI-hankkeessa lasten kipumittarin kehittänyt Marko Höynälä Kipuwex Oy:stä sanoo, että OYS:n asiantuntijoiden palaute on ollut ensiarvoisen tärkeää, koska sen avulla kipumittari on kehittynyt huomattavasti eteenpäin hoitohenkilökunnan tarpeisiin sopivaksi. Essi Kariaho Lääketietokeskus Oy:stä kertoo, että palaute on auttanut priorisoimaan lääkehävikin kirjaamiseen tarkoitetun sovelluksen kehittämistä. Oikeat, sitoutuneet asiantuntijat ja tilat ovat olleet käytettävissä, mikä on ollut äärimmäisen tärkeää heille.  Timo Virkon mukaan VMP-Interiorin kehittämän hoitovaunun tärkeimpiä ominaisuuksia on käyttäjäystävällisyys, ja myös sen kehityksessä sekä toimintojen priorisoinnissa asiantuntijaryhmältä saadut palautteet ovat olleet todella tärkeitä.

Keskeisistä sairaalan asiantuntijoista koostunut arviointiraati valitsi jatkoon seuraavat ratkaisut:

Mittari lapsipotilaan kivun arviontiin, Kipuwex Oy
Hoitovaunu, VMP-Interior Oy
Sovellus lääkehävikin kirjaamiseen, Lääketietokeskus Oy

Jatkoon valittujen ratkaisujen edustajat: Essi Kariaho, Lääketietokeskus Oy, Timo Virko VMP-Interior Oy, Marko Höynälä, Kipuwex Oy, ja Tuomas Kärki, VMP-Interior Oy.

YSI-hankkeessa kehitettyä toimintamallia tullaan käyttämään jatkossakin: malli laajennetaan OYS:n innovaatiotoimintaan sopivaksi. Toimintamalli sisältää ajatuksen yhteistyöstä alueen muiden toimijoiden, esimerkiksi Oamk:n kehittämis- ja kaupallistamistoimintojen kanssa. Työtä jatketaan muun muassa kansainvälisen InDemand-hankkeen, kansallisen Virtuaalisairaala 2.0 -hankkeen sekä Tulevaisuuden sairaala -ohjelman rinnalla.

Tekstit: OULLabs
Kuva: BusinessOulu