YSI Innovaatiokilpailu hakee ratkaisuja tulevaisuuden sairaalapalveluihin

Yliopistosairaalat Innovaatioalustana (YSI) -hankkeen paikalliset toimijat Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri ja Oulun yliopisto kannustavat yrityksiä, ammattilaisia sekä yksityishenkilöitä osallistumaan huhtikuun alussa avautuvaan YSI Innovaatiokilpailuun, jossa etsitään uudenlaisia ratkaisuja tulevaisuuden sairaalapalveluihin. Ratkaisuehdotusten tulee vastata sairaalaympäristöstä kerättyihin tarpeisiin, joiden ympärille kilpailun teemat on rakennettu. Parhaat ratkaisut pääsevät mukaan ainutlaatuiseen sairaalapalveluiden yhteiskehittämisen prosessiin yhdessä ammattilaisten ja sidosryhmien kanssa.

”Sairaalaympäristöstä nousee jatkuvasti tarpeita, joihin kaivataan ratkaisuja sairaalan ulkopuolelta. Innovaatiokilpailun kautta odotamme saavamme ratkaisuehdotuksia näihin käytännön ongelmiin. Toivomme ratkaisujen tehostavan tulevaisuuden sairaalapalveluita sekä ammattilaisten että potilaiden näkökulmasta”, sanoo YSI-hankkeen PPSHP:n projektipäällikkö Pauliina Hyrkäs.

Innovaatiokilpailun hakukuulutus on julkaistu 3.4. ja se on avoinna 17.4.2017 klo 16 asti. Innovaatiokilpailuun voivat osallistua yritykset tai yrityskonsortiot sekä terveydenhuollon ammattilaiset ja yksityishenkilöt. Kilpailussa on kaksi teemaa, joihin ratkaisuehdotuksia haetaan: lasten ja naisten sairaalapalvelut sekä sairaala-apteekki.

Asiantuntijoista koostuva arviointiraati valitsee parhaat ratkaisuehdotukset painottaen niiden tuomaa lisäarvoa potilaan, terveydenhuollon ammattilaisen ja sairaalaorganisaation näkökulmasta ratkaisujen liiketoimintapotentiaali huomioiden. Raati valitsee enintään viisi parasta ratkaisuehdotusta. Voittajat julkaistaan viikolla 18. Valitut ratkaisut seuraavat erilaisia yhteiskehittämisen polkuja ehdotuksen kypsyyden ja hakijan tarpeiden mukaisesti yhteistyössä ammattilaisten, käyttäjien ja muiden sidosryhmien kanssa.

Kilpailun järjestää 6Aika-ohjelmaan kuuluva YSI Yliopistosairaalat innovaatioalustana -hanke, jossa toteuttajina ovat Oulun yliopisto, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, Turun yliopisto, Turku Science Park Oy ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri.

Innovaatiokilpailun hakukuulutus ja ehdot: http://ouluhealth.fi/oys-etsii-innovaatioita-tulevaisuuden-sairaalapalveluihin/

Lisätietoja innovaatiokilpailusta ja YSI-hankkeesta: Pauliina Hyrkäs, Projektipäällikkö, PPSHP, pauliina.hyrkas@ppshp.fi